ისტორიები

მთავარი / ისტორიები

ქ. თბილისში მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია

October 18, 2019
    FLEX-ის მე-2 რაუნდში გადასულ მონაწილეთა სია და ინფორმაცია გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ სიას და დარწმუნდეთ იმაში, რომ თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებული ინფორმაცია ემთხვევა თქვენს სახელს, ქალაქს და სკოლას. თუ, მონაცემი არ ემთხვევა ე.ი. ეს სხვა ადამინია. მეორე ტური ჩატარდება თბილისის #55 საჯარო სკოლაში 2019 წლის 19 ოქტომბერს თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებულ საათზე (9:00 ...

ქ. თბილისში მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია

October 18, 2019
FLEX-ის მე-2 რაუნდში გადასულ მონაწილეთა სია და ინფორმაცია გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ სიას და დარწმუნდეთ იმაში, რომ თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებული ინფორმაცია ემთხვევა თქვენს სახელს, ქალაქს და სკოლას. თუ, მონაცემი არ ემთხვევა ე.ი. ეს სხვა ადამინია. მეორე ტური ჩატარდება თბილისის #55 საჯარო სკოლაში 2019 წლის 19 ოქტომბერს თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებულ საათზე (9:00 ან 10:30). ქ. ...

ქ. მარნეულში მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია

October 11, 2019
FLEX logo
FLEX-ის მე-2 რაუნდში გადასულ მონაწილეთა სია და ინფორმაცია გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ სიას და დარწმუნდეთ იმაში, რომ თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებული ინფორმაცია ემთხვევა თქვენს სახელს, ქალაქს და სკოლას. თუ, მონაცემი არ ემთხვევა ე.ი. ეს სხვა ადამინია. მეორე ტური ჩატარდება მარნეულის #5 საჯარო სკოლაში 2019 წლის 11 ოქტომბერს თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებულ ...

ქ. ბათუმში მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია

October 5, 2019
გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ სიას და დარწმუნდეთ იმაში, რომ თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებული ინფორმაცია ემთხვევა თქვენს სახელს, ქალაქს და სკოლას. თუ, მონაცემი არ ემთხვევა ე.ი. ეს სხვა ადამინია. მეორე ტური ჩატარდება ბათუმის #10  საჯარო სკოლაში 2019 წლის 5 და 6 ოქტომბერს,   თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებულ საათზე. ბათუმში მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია(დააჭირეთ ლურჯ ტექსტს სიის გასახსნელად) გილოცავთ შემდეგ ეტაპზე გადასვლას! ...

ქ. ზუგდიდში მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია

October 3, 2019
FLEX logo
გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ სიას და დარწმუნდეთ იმაში, რომ თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებული ინფორმაცია ემთხვევა თქვენს სახელს, ქალაქს და სკოლას. თუ, მონაცემი არ ემთხვევა ე.ი. ეს სხვა ადამინია. მეორე ტური ჩატარდება ზუგდიდის #4  საჯარო სკოლაში 2019 წლის 4 ოქტომბერს,   თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებულ საათზე. ქალაქ ზუგდიდში მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია(დააჭირეთ ...

ქ. რუსთავში მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია

October 3, 2019
FLEX logo
FLEXის მე-2 რაუნდში გადასულ მონაწილეთა სია და ინფორმაცია გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ სიას და დარწმუნდეთ იმაში, რომ თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებული ინფორმაცია ემთხვევა თქვენს სახელს, ქალაქს და სკოლას. თუ, მონაცემი არ ემთხვევა ე.ი. ეს სხვა ადამინია. მეორე ტური ჩატარდება რუსთავის #22 საჯარო სკოლაში 2019 წლის 4 ოქტომბერს თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებულ საათზე. ქალაქ ...

ქ. თელავში მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია

September 28, 2019
FLEX logo
FLEX- ის მე-2 რაუნდში გადასულ მონაწილეთა სია და ინფორმაცია გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ სიას და დარწმუნდეთ იმაში, რომ თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებული ინფორმაცია ემთხვევა თქვენს სახელს, ქალაქს და სკოლას. თუ, მონაცემი არ ემთხვევა ე.ი. ეს სხვა ადამინია. მეორე ტური ჩატარდება თელავის #7 საჯარო სკოლაში 2019 წლის 29 სექტემბერს, თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებულ საათზე. ...

ქალაქ ქუთაისში მე-2 რაუნდში გადასულ მონაწილეთა სია

September 28, 2019
FLEX logo
გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ სიას და დარწმუნდეთ იმაში, რომ თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებული ინფორმაცია ემთხვევა თქვენს სახელს, ქალაქს და სკოლას. თუ, მონაცემი არ ემთხვევა ე.ი. ეს სხვა ადამინია. მეორე ტური ჩატარდება ქუთაისის #3  საჯარო სკოლაში 2019 წლის 29 სექტემბერს,   თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებულ საათზე. ქ. ქუთაისში მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია ...

FLEX 2019-ის შესარჩევი ეტაპი იწყება!

September 3, 2019
FLEX Recruitment
FLEX 2019-ის შესარჩევ ეტაპში მონაწილეობის მისაღებად უნდა აკმაყოფილებდეთ შემდეგ კრიტერიუმებს: 1) მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები, 2) დაბადებული 2003 წლის 1 იანვრიდან 2005 წლის 16 ივლისამდე 3) კარგი ან საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე 4) აკმაყოფილებენ ამერიკის ვიზის მოთხოვნებს 5) ფლობენ ინგლისურ ენას 6) საქართველოს მოქალაქეები რომელთაც შეეძლებათ საქართველოს პასპორტის მიღება კონკურსანტებს შეუძლიათ ტესტირების ერთ-ერთ ცენტრში კონკურსის გავლა. მათ ...

FLEX პროგრამის გუნდის განცხადება

March 20, 2019
FLEX
FLEX პროგრამა ბოლო პერიოდში სოცილაური ქსელებით გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება და მოუწოდებს, როგორც პროგრამის მონაწილეებს, ისე პროგრამის ამჟამინდელ ფინალისტებსა და კურსდამთავრებულებს: შეიკავონ თავი განზრახ არასწორი/მცდარი ინფორმაციის გავრცელებისგან! წინა წლის/ წლების გამოცდილების აპელირებისაგან! ამერიკული საბჭოების ოფიციალურ გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის შეცვლის/დამახინჯებისა და შემდგომ გავრცელებისგან!   ამგვარი ქმედება ხელს უშლის პროგრამას იმუშაოს ჩვეულ რეჟმში. ...