თანამშრომლები

მთავარი / თანამშრომლები

ტიმოთი ბლაუველტი, პროფესორი

სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური დირექტორი

 

სუზი ფაცაცია

ფინანსური მენეჯერი

 

თამარ გეგუჩაძე

ადმინისტრაციული და პროგრამების ასისტენტი

 

დოდო გოცირიძე

FLEX პროგრამის ხელმძღვანელი

 

ანჟელა პახლაჯიანი

FLEX პროგრამის ასისტენტი

 

გიორგი კაკაბაძე

FLEX  კურსდამთავრებულთა კოორდინატორი

 

ნათია შარიქაძე

FLEX კურსდამთავრებულთა პროგრამის ოფიცერი

პროფესიული პრაქტიკის პროგრამის (PFP) კოორდინატორი

 

სოფიკო ბერიაშვილი

უფროსკლასელთა გაცვლითი პროგრამების კურსდამთავრებულთა პროგრამის ასოსიატი

 

ლუკა ბლუაშვილი

მონაცემთა ბაზის ასისტენტი (FLEX პროგრამა)

 

თათია ღამბაშიძე

მონაცემთა ბაზის ასისტენტი (FLEX პროგრამა)