FLEX პროგრამა

მთავარი / FLEX პროგრამა

მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX)  სკოლის (14-16 წლის)  მოსწავლეებს სთავაზობს  შესაძლებლობას გაეცნონ ამერიკის კულტურას და ხალხს საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის მეშვეობით, ისწავლონ ამერიკულ სკოლაში და იცხოვრონ ამერიკელ მასპინძელ ოჯახთან ერთად ერთი აკადემიური წლის მანძილზე.

მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX)  არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის 20-ზე მეტი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთათვის განკუთვნილი გაცვლითი პროგრამა, რომელიც სრულად ფინანსდება აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. FLEX პროგრამის უპირველესი მიზანია, ამ ორი ქვეყნის ახალგაზრდებს შორის გააღრმავოს ურთიერთგაგება, რაც საშულებას აძლევს ახალგაზრდებს დააკვირდნენ და გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეისწავლონ აშშ–ს მთავრობის სისტემა, ამერიკული ცხოვრების სტილი, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და სხვა.

პროგრამას სრულად აფინანსებს აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის განათლებისა და კულტურის საკითხთა ბიურო. FLEX და სხვა გაცვლითი პროგრამების მხარდაჭერის გზით, აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი ხელს უწყობს შეერთებულ შტატებსა და მსოფლიოს სხვა ხალხებს შორის ურთიერთგაგების გაღრმავებას.

უკვე ოცდამერვე წლიწადია რაც FLEX-ის გაცვლითმა პროგრამამ დაფინანსება გაუწია 24, 000 საშუალო სკოლის მოსწავლეს. 2019-2020 წელს 1000 სტუდენტი ჩაირიცხა ამერიკაში FLEX-ის პროგრამის ფარგლებში და მათ შორის 80 ადგილი ქართველი მონაწილეთათვის იქნა გამოყოფილი.

საშუალო სკოლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები ასევე იღებენ მონაწილეობას პროგრამაში. დაახლოებით 10-15 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლე მიემგზავრება შტატებში ამ პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად.

რატომ ავირჩიოთ FLEX პროგრამა?

ამერიკის მთავრობას მიაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია შექმნას მრავალმხრივი შესაძლებლობები ახალგაზრდა თაობისთვის. შესაძლებლობები, რომელიც განავითარებს მათ გლობალურ პერსპექტივებს სახლში, სამსახურსა თუ საერთაშორისო ურთიერთობებში ნათელი მომავლის იმედის გასაძლიერებლად.

რადგან მსოფლიო უფრო კონკურენტუნარიანი ხდება, ორივე ამერიკელმა და ევრაზიელმა ახალგაზრდებმა უნდა იცოდნენ, რაც შეიძლება მეტი ერთმანეთზე, სხვა ხალხსა და ერებზე.  ამ შესაძლებლობას  საუკეთესოდ   მასპინძელი ოჯახური სიტუაცია იძლევა. FLEX-ის მოსწავლეები ახალგაზრდა ელჩები არიან, რომლებიც ამერიკელებს ასწავლიან ევრაზიული ქვეყნების ხალხისა და კულტურის შესახებ. მოსწავლეები აფასებენ,  უფრო მეტად მგრძნობიარეები ხდებიან სხვა კულტურების მიმართ და უკეთ ემზადებიან მზარდი, დამოუკიდებელი სამყაროსთვის. ეს სარგებელი ვრცელდება მათ ამერიკელ თანატოლებზე და მათი მასპინძელი საზოგადოების სხვა ადმიანებზეც. სტუდენტები ამყარებენ მჭიდრო კავშირებს თავიანთ მასპინძელ ამერიკელ ოჯახებთან და ამერიკულ საზოგადოებასთან, ეს ურთიერთობა კი ხშირად ცხოვრების ბოლომდე გრძელდება.

ბევრმა კურსდამთავრებულმა სახლში დაბრუნების შემდეგ პრესტიჟულ უნივერსიტეტში ჩააბარა და მოგვიანებით იპოვა საინტერესო სამსახური, იმ უნარის გამოყენებით, რომელიც ამერიკაში ყოფნისას შეიძინა. კვლევები, საგანმანათლებლო და კულტურული პროგრამების შესახებ, ცხადყოფს, რომ მონაწილეების (მოსწავლეების, ოჯახების და საზოგადოების) სარგებელი სხვა კულტურის, ტრადიციების, ღირებულებებისა და თვალსაზრისების შესახებ მეტად მნიშვნელოვანია.

ვინ უწევს პროგრამას ორგანიზებას?

საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები, რომელიც არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, უკვე 30 წელზე მეტია არსებობს. იგი აკავშირებს ამერიკას დასავლეთ ევროპასთან, ევრაზიასთან და ბალკანეთის ქვეყნებთან. ამერიკული საბჭოები ადმინისტრირებას უწევს 30 გაცვლით პროგრამას, ტრენინგ კურსს საშუალო სკოლის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის, უნივერსიტეტის სტუდენტების და პროფესორებისთვის. ACTR/ACCELS უზრუნველყოფენ 20-ზე მეტ FLEX ოფისის კოორდინირებას ევრაზიის მასშტაბით, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ტესტირებას, შერჩევის პროცესს, ფინალისტებთან კომუნიკაციას, დოკუმენტების მომზადებას, წინაგასამგზავრებელ ორიენტაციას, მონაწილეების ტრანსპორტირებას და ინფორმაციის უწყევეტად და ეფექტურად მიწოდებას. ამერიკული საბჭოები არის დამაკავშირებელი კვანძი მონაწილეების ოჯახს, ამერიკულ სკოლას და მასპინძელ ოჯახის შორის, მაშინ, როცა მომავალი ლიდერები იღრმავებენ ცოდნას და იძენენ გამოცდილებას შტატებში.

ორგანიზაცია ასევე კოორდინირებას უწევს FLEX პროგრამის კურსდათავრებულების ღონისძიებებს.  კურსდამთავრებულთა რესურს ცენტრი არის მიმართულება, სადაც სტუდენტებს აქვთ შანსი პრაქტიკულად გამოიყენონ თავიანთი ცოდნა და გამოცდილება. მათ მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ამერიკის შტატების დეპარტამენტი ღებულობს თვიურ ანგარიშს.

ვინ აფინანსებს პროგრამას?

ეს პროგრამა სრულად ფინანსდება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ და მას ადმინისტრირებას უწევს განათლებისა და კულტურის საქმეთა ბიურო. ეს ბიურო ხელს უწყობს ამერიკელ ხალხსა და სხვა ქვეყნებს შორის ურთიერთგაგების დამყარებას.

ამ ბიუროს პროგრამები მოიცავს საგანმანათლებლო და ტრენინგ პროგრამებს, რომელიც მხარს უჭერს პიროვნული, პროფესიული და ინსტიტუციონალური ჯაჭვის გამყარებას ამერიკის მოქალაქეებსა და ორგანიზაციებს შორის განათლების და კულტურული გაცვლითი ურთიერთობებითა და შესაძლებლობებით.

პროგრამის მონაწილეები  მიემგზავრენიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში J-1 ვიზის მეშვეობით, რომელიც შექმნილია გაცვლითი პროგრამის ვიზიტორებისათვის. იმიტომ რომ, პროგრამა ფინანსდება ამერიკის მთავრობის მიერ, არსებობს 2 წლიანი სამშობლოში დარჩენის მოთხოვნა და მონაწილეები ვალდებული არიან დაბრუნდნენ სამშობლოში პროგრამის დასრულების შემდგომ. დამატებითი დეტალები შესაძლოა იხილოთ აქ:  http://j1visa.state.gov/.

FLEX პროგრამა ფარავს შემდეგ ხარჯებს:

 • მგზავრობის ორივე გზა იფარება სრულად (საკუთარი ქვეყნიდან შეერთებულ შტატებამდე და უკან);
 • ყოველთვიური სტიპენდია, რომელიც ეხმარება სტუდენტს ჩაერთოს აქტივობებში ადგილობრივ  დონეზე და აგრეთვე შეიძინოს საჭირო  პირადი ნივთები;
 • მასპინძელი ოჯახები;
 • ამერიკის საჯარო სკოლებში ჩარიცხვა;
 • პროგრამის ტრენინგების ხარჯები, გაფრენის და ჩამოსვლის შემდგომი ორიენტაციები.
 • ადგილობრივ დონეზე ორგანიზებული პროგრამის აქტივობები
 • ჯანმრთელობის დაზღვევა (მანამდე არსებული დაავადებების და სტომატოლოგიური მომსახურების გამოკლებით)

FLEX პროგრამა არ ფარავს შემდეგ ხარჯებს:

 • საერთაშორისო პასპორტის ხარჯები;
 • პირად ხარჯებს, რომლებს არ ფარავს თვიური სტიპენდია;
 • გადაჭარბებული ბარგის წონის ხარჯები;
 • ამერიკიდან ოჯახში დარეკვისას სატელეფონო ხარჯები, ინტერნეტის ხარჯები;

როგორ შეიძლება მივიღოთ მონაწილეობა?

პროგრამის მონაწილეები ირჩევიან ღია, შედეგებზე ორიენტირებული კონკურსის საფუძველზე, რომელიც ყოველ შემოდგომას ეწყობა. თითოეული მოსწავლეს, რომელიც აკმაყოფილებს პროგრამის მოთხოვნებს შეუძლია შესარჩევ ტურებში მონაწილეობის მიღება.

მოსწავლეები უნდა იყვნენ:

1) მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები,

2) დაბადების თარიღი ყოველწლიურად ინდივიდუალურია, თუმცა ზოგადად 14, 15, 16 წლის მოსწავლეებს შეუძლია მონაწილეობის მიღება. 

3) კარგი ან საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე

4) აკმაყოფილებენ ამერიკის ვიზის მოთხოვნებს

5) ფლობენ ინგლისურ ენას

6) საქართველოს მოქალაქეები რომელთაც შეეძლებათ საქართველოს პასპორტის მიღება

7) საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ირიცხებიან და სწავლობენ სკოლაში საქართველოში

2020 წლის შესარჩევი ეტაპი ტარდება ონლაინ. რეგისტრაცია შეუძლია ყველა მოსწავლეს, ვინც აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს. რეგისტრაცია შესაძლებელია შემდეგი ბუმლიდან: ais.americancouncils.org/FLEX
FLEX პროგრამის წარმოგადგენლები წინასწარ ატყობინებენ რეგიონალური სკოლის დირექტორებს და მასწავლებლებს პროგრამის შესახებ (სატელეფონო ზარებით, ბეჭდური განხცხადებებით, ტელევიზიით, ბუკლეტებით, პოსტერებით, პროგრამის კურსდამთავრებულები უშულალოდ მიდიან სკოლებში და ატარებნენ პრეზენტაციებს).

ტესტირების გავლა შეიძლება ნებისმიერი რეგიონიდან 1 სექტემბრიდან – 15 ოქტომბრის ჩათვლით. 1 ტურის დროს, სისტემაში მონაწილეს ექნება ასატვირთი:

1) დაბადების მოწმობა, ან პასპორტი, ან პირადობის მოწმობა (აუცილებლად ამ დოკუმენტის დედანი).

2) ერთი ცალი 3X4–ზე ახლახანს გადაღებული ფოტოსურათი

”FLEX” პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად ჩვენ ვიწვევთ ყველა უფროსკლასელს, რომელიც აკმაყოფილებს პროგრამის კრიტერიუმებს, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებს. ასაკობრივი და სასკოლო კრიტერიუმი ასეთი პირებისათვის განსხვავებულია: მე-8, მე-9, მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის და 2020 წლის ასაკის კრიტერიუმი: 2003 წლის 15 თებერვლიდან 2006 წლის 15 ივლისის ჩათვლით.

კონკურსი შედგება სამი რაუნდისაგან:

რაუნდი 1: აპლიკაცია და 3 ესე

რაუნდი 2: 15 წუთიანი ენის ტესტი

რაუნდი 3: ინგლისურის სტანდარტული ტესტი, თემები, აპლიკაცია და ინტერვიუ

მოსწავლეებს წელიწადში მხოლოდ ერთხელ შეუძლიათ კონკურსში მონაწილეობის მიღება.

რა არის პროგრამის დადებითი და უარყოფითი მხარეები?

FLEX პროგრამა საშულებას აძლევს მონაწილეებს ისწავლონ ამერიკელი ხალხის შესახებ, აღმოაჩინონ საინტერესო მათ კულტურაში, ამავდროულად ფინალისტები საქართველოს ელჩები არიან, რომლებსაც საერთაშორისო სარბიელზე გააქვთ ქვეყნის სახელი, ასწავლიან ამერიკელებს ევრაზიული კულტურის შესახებ. ყოველივე ეს ხელს უწყობს მათ პიროვნულ ზრდას, ეხმარება გახდნენ უფრო დამოუკიდებლები და მოემზადონ დიდი ცვლილებებისთვის. FLEX პროგრამის მონაწილეებს შესანიშნავი შანსი აქვთ მეგობრული ურთიერთობები დაამყარონ მასპინძელ ოჯახთან. პროგრამის ბევრი კურსდამთავრებული დღეს სწავლობს პრესტიჟულ უნივერისტეტში, მუშაობს მაღალ თანამდებობაზე, ის უნარ–ჩვევები, რომლებიც მას განავითარეს ამერიკაში, გზას უკვალავს წარმატებისკენ.

პროგრამის შესაძლო უარყოფითი მხარეები

სტუდენტებმა ამავე დროს უნდა გაითვალისწინონ პროგრამის უარყოფითი მხარეები:

 • შესაძლოა პროგრამის მონაწილეებმა ეროვნულ/ სასკოლო გამოცდებს ვერ ჩამოუსწრონ;
 • შესაძლოა, დაბრუნების შემდეგ მოგიწიოთ ჯარში მსახური;
 • შესაძლოა, არ ჩაგეთვალოთ სასწავლო წელი, რომელიც ამერიკაში გაატარეთ (განათლების სამინისტროს პრეროგატივაა, ჩათვლის თუ არა);
 • შესაძლოა, ვერ მიიღოღ ოქროს მედალი, რომელსაც სკოლა გასცემს;
 • აკადემიური პროგრამა, რომელიც ამერიკაში ისწავლება განსხვავებულია ქართული სკოლების პროგრამისგან.

შერჩევის პროცესი

ამერიკული საბჭოები ორგანიზებას უწევს ტრენინგებს, სადაც დაახლოებით 150 განათლების სისტემის და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროებში მოღვაწე მოხალისე პროფესიონალები, სამი თვის განმავლობაში ინტენსიურად ხვდებიან ერთმანეთს და ყურადღებით შეისწავლიან, შეაფასებენ აპლიკანტებს და მათ ნამუშევრებს. ისინი არჩევენ ფინალისტებსა და ალტერნატიულ კანდიდატებს.

შერჩევის პროცესი აპლიკაციის გარდა თავის თავში გულისხმობს, მასწავლებლის რეკომანდაციას, რომელიც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ აპლიკანტი მზად არის ერთწლიანი პროგრამისთვის. შერჩევის პროცესი სრულდება გაზაფხულზე და ფინალისტები თავიანთი სტატუსის შესახებ აპრილის შუა რიცხვებში გებულობენ შედეგებს. უნდა აღინიშნოს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ინგლისური ენის ცოდნა არ არის ერთადერთი კრიტერიუმი, რომელზე დაყდნობითაც არჩევენ ფინალისტებს.