ჩვენ შესახებ

მთავარი / ჩვენ შესახებ

ორ ათეულ წელზე მეტია, რაც ჩვენი გაცვლითი პროგრამების განხორციელება დაიწყო საქათველოში და  მას შემდეგ საერთაშორისო განათლების ამერიკულმა საბჭოებმა მოიპოვა სამართლიანად მუშაობის რეპუტაცია და ქვეყნის მასშტაბით უამრავ ადამიანის სთავაზობს სხვადასხვა შესაძლებლობებს. ამჟამად, ამერიკული საბჭოების საქართველოს ოფისი ადმინისტრირებას უწევს დიდი რაოდენობით საგანმანათლებლო და გაცვლით პროგრამებს ისევე, როგორც წერით და ინტერნეტ ტესტებს.

ამერიკული საბჭოები ჩამოყალიბდა,  როგორც ერთ-ერთი წამყვანი ამერიკული საგანმანათლებლო და საერთაშორისო სატრეინინგო წამყვანი ორგანიზაცია, რომელიც ადმინისტრირებას უწევს გაცვლით და სატრეინიგო პროგრამებს და მოიცავს ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო და სხვა თანამეგობრულ პროგრამებს. ორგანიზაცია ანვითარებს ერთობლივ და პარტნიორულ პროგრამებს ინდივიდებსა და ინსტიტუეტებს შორის შეერთებულ შტატებშსა და  ევრაზიის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში,  კონსულტაციას უწევს პროქეტის დიზაინსა და საგანმანათლებლო ინოვაციურ პროგრამებს. აქტიურად უჭერს მხარს ევრაზიული ენებისა და ქვეყანათმცოდნეობის განვითარებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

მისია

საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები მხარს უჭერს მკლევართა მუშაობას და საზღვარგარეთ სწავლებას  საგანმანათლებრო პროგრამების მეშვეობით, რომლებიც მიზნად ისახავს ენის, კულტურის და რეგიონის შესწავლას. ჩვენ წვლილი შეგვაქვს ახალი განათლების შექმნაში, უფრო ფართო პროფესიული პრესპექტივების ჩამოყალიბებაში, პერსონალური და ინტელექტუალურ ზრდაში საერთაშორისო ტრეინიგების, აკადემიური გაცვლითი პროგრამების, ერთობლივი განათლების განვითარებით და საჯარო დიპლომატიით. ამერიკული საბჭოები ისწრაფვის გააფართოოს დიალოგი სტუდენტებს, მკლევარებს, მასწავლებლებსა და პროფესიონალებს შორის, სწავლების გასაუმჯობესებლად და საერთო პატივისცემის დანრეგვისთვის  იმ მრავალფეროვან თემსა და საზოგადოებაში, რომელშიც ვმუშაობთ.