ქ. ახალციხეში მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია

Home / Front / ქ. ახალციხეში მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია

 

FLEX -ის მე-2 რაუნდში გადასულ მონაწილეთა სია და ინფორმაცია

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ სიას და დარწმუნდეთ იმაში, რომ თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებული ინფორმაცია ემთხვევა თქვენს

სახელს, ქალაქს და სკოლას. თუ, მონაცემი არ ემთხვევა ე.ი. ეს სხვა ადამინია.

მეორე ტური ჩატარდება  ახალციხის #5 საჯარო სკოლაში 2019 წლის 22 ოქტომბერს თქვენი გვარის გასწვრივ მითითებულ საათზე.

ქ. ახალციხეში მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია (დააჭირეთ ლურჯ ტექსტს შედეგების სანახავად)

გილოცავთ შემდეგ ეტაპზე გადასვლას!

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:

ტესტირებაზე მოსვლისას, მოსწავლემ თან უნდა იქონიოს შემდეგი:

  1. 1დაბადების მოწმობის დედანი – ან პირადობის მოწმობა- ან პასპორტი
  2. 2ვი ფერის  საწერ კალამი
  3. 3. 1 ცალი ფოტო სურათი 3X4ზე (მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ 1 რაუნდის დროს არ გქონდათ)

მე-2 რაუნდში მოსწავლეს მოეთხოვება სამი ესსეს (თემის) წერა ინგლისურად და ასევე ბიოგრაფიული ცნობების შევსება, სადაც უნდა

მოგვაწოდოს შემდეგი დეტალები:

  1. 1. მშობლების და მისი პირადი საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონის ნომრები)
  2. 2. საცხოვრებელი ქალაქის, ქუჩის ან სოფლის საფოსტო ინდექსი-კოდი
  3. 3. სკოლის ელ-ფოსტის ან ვებ-გვერდის მისამართი

გთხოვთ მობრძანდეთ დროულად, დაგვიანების შემთხვევაში ტესტირებაზე არ დაიშვებით!